Parterapi

Vad innebär parterapi hos KBT Linköping?

För de flesta par är det såväl utmanande som glädjefyllt att leva i en relation. Många par, kanske de flesta, stöter på svårigheter i relationen som är svåra att hantera på egen hand. Det kan handla om konflikter kring fördelning av sysslor, ekonomi eller meningsskiljaktigheter kring centrala teman i relationen. När man ”kört fast” och kommunikationen är svår kan parterapi och samtal med en neutral part vara ett sätt att komma vidare.

Den modell jag använder är väl beprövad och kallas Integrative Behaviour Couples Therapy, IBCT och bygger på traditionell KBT samt acceptansstrategier.

Terapin inleds med tre bedömningssamtal; ett första gemensamt och därefter var sitt individuellt. Vid första gemensamma samtalet erhåller ni varsin skattning att fylla i och ta med vid nästa individuella besök. Vid fjärde samtalet går vi övergripande igenom hur ni ser på er relation och skissar på en målsättning.

Viktigt för er att känna till är att mitt mål inte är något annat än det ni vill att det ska vara. Ofta kan min roll vara att underlätta en mer konstruktiv kommunikation mellan er som par. Vare sig det gäller att gå vidare i relationen tillsammans eller gå åt var sitt håll med målet att en separation ska bli så bra som möjligt.

parterapi

”Till döden skiljer oss åt”, inslag från Kropp & själ, Sveriges Radio

Comments are closed.