Parterapi

Vad innebär parterapi hos KBT Linköping?

För de flesta par är det såväl utmanande som glädjefyllt att leva i en relation. Många par, kanske de flesta, stöter på svårigheter i relationen som är svåra att hantera på egen hand. Det kan handla om konflikter kring fördelning av sysslor, ekonomi eller meningsskiljaktigheter kring centrala teman i relationen. När man ”kört fast” och kommunikationen är svår kan parterapi och samtal med en neutral part vara ett sätt att komma vidare.

Vi inleder alltid en kontakt med tre bedömningssamtal; ett första gemensamt och därefter var sitt individuellt. Vid fjärde samtalet går vi gemensamt igenom problemformuleringen och diskuterar ett behandlingsupplägg och hur vi väljer att fortsätta.

Det finns några olika etablerade metoder för parterapi. Den modell jag valt att använda är väl beprövad och kallas Integrative behaviour couples therapy, IBCT. Den bygger på traditionell KBT samt acceptansstrategier.

Viktigt för er som par att känna till är att mitt mål inte är något annat än det ni vill att det ska vara. Mitt mål är framförallt att vara ett stöd i er väg till att bli som ni båda två vill att det ska vara. Vare sig det gäller att kunna gå vidare i relationen tillsammans eller istället gå åt var sitt håll med målet att separationen ska bli så bra som möjligt.

parterapi

”Till döden skiljer oss åt”, inslag från Kropp & själ, Sveriges Radio

Comments are closed.