Länkar

Mer om KBT

Här nedan kan du läsa mer om KBT samt länkar till information om intresseföreningar och annan information om olika typer av psykologisk ohälsa såsom depression, ångest

 

Om ACT, Acceptance and Comittment Therapy

artikel om mindfulness, Läkartidningen

Länkar till hemsidor och intresseföreningar:

www.viktigtpariktigt.nu

Svenska ÅngestSyndromSällskapet, ÅSS

Hjärnkoll

Länkar till information om olika typer av psykisk ohälsa

Depression

Ångest

Stress

 

Litteratur som kan vara av intresse:

Renee Brown – Våga vara operfekt

Russ Harris – ACT helt enkelt

Russ Harris- Kärlekens ACT- Stärk din relation med Acceptance and Comitment Therapy

Russ Harris, Lyckofällan

Steven C Hayes- Sluta grubbla, börja leva

Anna Kåver, Åsa Nilsonne Tillsammans, om medkänsla och bekräftelse

Anna Kåver- Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans

Åsa Nilsonne- Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro

 

Comments are closed.