Om mig / Kostnad

KBT Linköping

KBT Linköping drivs av mig sedan starten år 2013.

Förutom behandling av olika ångesttillstånd och fobier har jag även mångårig erfarenhet av behandling av psykosomatiska besvär, smärt- och  stressproblematik, såväl individuellt som i grupp genom min tidigare anställning vid Region Östergötland.

Kostnad

Individuell terapi : 900kr, 50 min

Parterapi : 1 250 kr, 60 min

Faktura skickas via e-post. Inga kontanter hanteras.

För företag och andra uppdragsgivare, taxa enligt överenskommelse.

Uteblivet besök eller återbud senare än 24 tim debiteras med ordinarie avgift.

Utbildningar/kurser:

– legitimerad arbetsterapeut, Hälsouniversitetet i Linköping 1995

– KBT- utbildning steg 1, 2009- 2011,  vid institutet KBT Svealand

– flerdagarskurser i  ACT, Acceptance and Commitment Therapy bl a vid Psykologpartners i Malmö 2011, vid Svenska psykologiinstitutet 2012 samt 2013

– Mindfulnessbaserad Self Compassiontraining, Vårdnäs 2015DSC_0090

– ACT och compassionfokuserad terapi, workshop, 2016

– IBCT Integrative Behavioural Couple Therapy, Stockholm

– ACT for beginners, 8v webkurs, febr-mars 2017

– Exponering i ACT, 2017, Melbourne, Australien

– ACT for depression & anxiety disorders, 6 v webkurs, out-nov 2017

– ACT & mindfulness for trauma, 8 v, webkurs, febr-mars 2018

– Schematerapi, nivå A, B och C, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi,       2020-21

– IBCT, Integrative Behavioural Couple Therapy + DBT, Göteborg, januari 2023

 

Tidigare och aktuella uppdragsgivare:

Johannelunds vårdcentral AB, Linköping

Svenska Rewansch AB

Trädgårdstorgets vårdcentral

Workshop – Stress och mindfulness, Friskis & Svettis Linköping

Livspraktiken, ACT för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Jag är medlem i :

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeterapeutiska terapier, sfKBT

BTF  BeteendeTerapeutiska Föreningen

Vad är legitimation?

Legitimationen innebär en säkerhet för dig som klient och betyder att yrkesutövaren arbetar utifrån gällande bestämmelser i Hälso-och sjukvårdslagen och har godkänts för yrkesutövning inom sitt område. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti att personen i sin profession uppfyller en bestämd kunskapsnivå och omfattas av tystnadsplikt, sekretess, dokumentations- och journalföringslagen. Legitimerad arbetsterapeut är en skyddad yrkestitel.

På  Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer bl a om innebörden av legitimation och patientsäkerhet.

I enlighet med Socialstyrelsens regelverk har jag kontinuerlig handledning av legitimerad psykoterapeut med  handledareutbildning.

Comments are closed.