Om mig Kostnad

KBT Linköping

KBT Linköping drivs av mig sedan starten år 2013.

Förutom behandling av olika ångesttillstånd och fobier har jag även mångårig erfarenhet av behandling av psykosomatiska besvär, smärt- och  stressproblematik, såväl individuellt som i grupp genom min tidigare anställning vid Region Östergötland.

Kostnad

Individuell terapi : 900kr, 50 min

Parterapi : 1 250 kr, 60 min

Faktura skickas via e-post. Inga kontanter hanteras.

För företag och andra uppdragsgivare, taxa enligt överenskommelse.

Uteblivet besök eller återbud senare än 24 tim debiteras med ordinarie avgift.

Utbildningar/kurser:

– legitimerad arbetsterapeut, Hälsouniversitetet i Linköping 1995

– KBT- utbildning steg 1, 2009- 2011,  vid institutet KBT Svealand

– flerdagarskurser i  ACT, Acceptance and Commitment Therapy bl a vid Psykologpartners i Malmö 2011, vid Svenska psykologiinstitutet 2012 samt 2013

– Mindfulnessbaserad Self Compassiontraining, Vårdnäs 2015DSC_0090

– ACT och compassionfokuserad terapi, workshop, 2016

– IBCT Integrative Behavioural Couple Therapy, Stockholm

– ACT for beginners, 8v webkurs, febr-mars 2017

– Exponering i ACT, 2017, Melbourne, Australien

– ACT for depression & anxiety disorders, 6 v webkurs, out-nov 2017

– ACT & mindfulness for trauma, 8 v, webkurs, febr-mars 2018

– Schematerapi, nivå A, B och C, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi,       2020-21

– IBCT, Integrative Behavioural Couple Therapy + DBT, Göteborg, januari 2023

 

Tidigare och aktuella uppdragsgivare:

Johannelunds vårdcentral AB, Linköping

Svenska Rewansch AB

Trädgårdstorgets vårdcentral

Workshop – Stress och mindfulness, Friskis & Svettis Linköping

Livspraktiken, ACT för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Jag är medlem i :

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeterapeutiska terapier, sfKBT

BTF  BeteendeTerapeutiska Föreningen

Vad är legitimation?

Legitimationen innebär en säkerhet för dig som klient och betyder att yrkesutövaren arbetar utifrån gällande bestämmelser i Hälso-och sjukvårdslagen och har godkänts för yrkesutövning inom sitt område. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti att personen i sin profession uppfyller en bestämd kunskapsnivå och omfattas av tystnadsplikt, sekretess, dokumentations- och journalföringslagen. Legitimerad arbetsterapeut är en skyddad yrkestitel.

På  Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer bl a om innebörden av legitimation och patientsäkerhet.

I enlighet med Socialstyrelsens regelverk har jag kontinuerlig handledning av legitimerad psykoterapeut med  handledareutbildning.

Comments are closed.