Välkommen till KBT Linköping

Upplever du att ditt liv numera alltmer handlar om att undvika olika jobbiga situationer
men att livet inte blivit lättare utan kanske ännu svårare ?
Kanske bekymrar du dig över din hälsa men samtidigt har tankar om att det är en överdriven oro?
Är du bekymrad över din relation och vill ge den en chans till det bättre ?

Tillsammans kan vi arbeta för en förändring till ett rikare, mer vitalt och meningsfullt liv
och ett första steg har du redan tagit…. i och med att du läser på min hemsida!

Kanske har du funderat länge på att du vill ha en utomstående samtalspartner men är oklar över vad som är din största problematik ? Ingen fara, vad du vill uppnå och förändra blir ett lämpligt första steg för oss att formulera tillsammans!

KBT – kognitiv beteendeterapi är ett förstahandsval för ångest, nedstämdhet/depression,
olika typer av fobier, relationsproblem, långvarig smärta, bristande självkänsla och
överdriven självkritik. Vid relationsproblem kan vi mötas i parsamtal.


KBT- Kognitiv beteendeterapi

KBT är en aktiv form av samtalsterapi där vi fokuserar på svårigheter du upplever, här och nu. Det är dina behov och mål som avgör vilka teman och områden vi fokuserar på!

KBT Linköping är en helt privat mottagning vilket innebär många fördelar; du får en direkt kontakt med mig utan remiss eller annat som försenar eller försvårar att snabbt komma igång med terapin. Min ambition är att i största möjliga utsträckning vara flexibel och tillmötesgå dina önskemål om tider för besök.

Röster från klienter:

”Jag kom till en punkt då jag insåg att jag inte på egen hand kunde hitta en väg ut ur min hälsoångest. Våra samtal har gjort att jag idag mår mycket bättre. Jag ser min oro och ångest ur ett helt annat perspektiv och den skrämmer mig inte längre. Jag har blivit utrustad med en rejäl verktygslåda och har fått en självinsikt som gör mig trygg. Jag förstår vad ångesten gör med mig och vad som triggar igång den. Då är det lättare att göra val som hjälper och inte stjälper. Tack Ylva! Du är proffesionell och tydlig men samtidigt varm, precis vad jag behövde!Eva

”Jag sökte mig till Ylva efter att jag börjat få sömnsvårigheter pga stress på jobbet. I samband med detta fick jag också väldigt mycket ångest, som jag inte kunde hantera.
Ylva har gett mig många olika verktyg som jag kan använda mig av. Hon har varit ett otroligt stöd för mig och hjälpt mig till att nu kunna hantera ångesten, vilket i sig gör att den inte får alls lika mycket plats i mitt liv.” Elin, 28 år

”Jag har haft kontakt med psykiatrin i många år och har fått medicin, men aldrig tidigare fått verktyg för att öva på att hantera min ångest. Jag har sedan jag började i terapin blivit mer aktiv i mitt företag, kommit igång att träna och till och med vågat att resa utomlands som jag inte har gjort på många år.” Pierre, 50 år

Välkommen till KBT Linköping

Ylva Magnusson

Comments are closed.