KBT steg för steg

KBT – samtalsterapi

Tidigt i kontakten formulerar vi tillsammans vad du vill uppnå med terapin. Det är du som känner dig själv och din situation bäst och avgör i vilken grad och i vilket tempo du vill terapin ska fortskrida. Jag fokuserar på vuxna och du behöver därför vara minst 18 år.

Röst från klient:  ”Skillnaden på mitt mående idag och för ett år sedan är väldigt stor. Jag har insett att man inte kan bota ångest mirakulöst men jag kan idag hantera den så att den inte längre styr mitt liv. Vissa situationer är fortfarande jobbiga men bakslagen kommer mer och mer sällan och när de gör de vet jag vad jag ska göra. Jag har insett att bakslag inte är hela världen, det viktiga är att fortsätta på den nya vägen. Jag har också lärt mig att våga vara mer öppen med min ångest inför andra. Man är inte svag för att man har ångest. Man är stark för att man vågar visa sin sårbarhet.” Jeanette, 26 år

Ja, det krävs både mod och motivation inför en beteendeförändring….Min uppgift är möta dig i ditt förändringsarbete, med lyhördhet för vad jag uppfattar att du behöver i det du kämpar med.

KBT – att påbörja en förändring
Ett steg i taget

Ett steg i taget

Ja utan beteendeförändring, ingen förändring i måendet. Vi kan inte ta bort eller hindra tankar från att komma även om vi försöker. Däremot kan vi öva på att förhålla oss till och öva på beteenden kopplade till de egna tankarna och impulserna. Tankar om hur det ”borde vara” eller hur det har varit förut i livet, är ofta hindrande.

KBT- vi arbetar mot specifika mål

Dina mål kan vara kortsiktiga eller mer långsiktiga, vara konkreta och handla om hur du vill hantera en specifik problematik eller om hur du vill leva ditt liv och vad du vill stå för.

KBT vid fobier, ångest och nedstämdhet

Vi kan jobba med mindfullness

Är du där du är eller är du någon annanstans i tankarna? Mindfulness som verktyg

Om ditt liv mer och mer handlar om att undvika situationer eller upplevelser för att slippa obehag kanske det har blivit som för många att du istället har upplevt att positiva upplevelser, glädje och återhämtning har minskat. Att hantera jobbiga situationer med undvikande är en lösning som vår mänskliga hjärna har erfarenhet av sedan urminnes tider…. för att den fungerar så bra och effektivt, på kort sikt!!

Om du känner igen dig i denna beskrivning finns det goda förutsättningar till förändring. Att i stället för undvikande successivt närma sig det obehagliga är en teknik som kallas exponering. Hur du steg för steg ska kunna närma dig det svåra kommer vi, i lugn och ro, gemensamt fram till under terapin.

För att mer hjälpsamt kunna hantera en fobi är exponering centralt i behandlingen.

Vid slutet av terapin arbetar vi tillsammans fram en vidmakthållandeplan. Denna plan är tänkt att vara till hjälp och stöd för eget fortsatt arbete i framtiden. Kanske kommer vi även överens om att ha en uppföljande kontakt för att stämma av din fortsatta förändringprocess.

Comments are closed.